29.05.2020

Nowy terminarz dla kandydatów do klas pierwszych.

Zaktualizowane terminy rekrutacyjne oraz testów sprawnościowych dla kandydatów do klas pierwszych.

6.05.2020

Ważna informacja dla kandydatów do klas I.

Aktualne informacje odnośnie prób sprawnościowych dla kandydatów do klas pierwszych.