17.05.2021

Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych

Publikujemy listę dzieci przyjętych do pierwszej klasy na rok szkolny 2021/2022.

11.05.2021

Uczniowie zakwalifikowani do klasy I

Publikujemy listę uczniów zakwalifikowanych do klas I w roku szkolnym 2021/2022.