Akcja strajkowa w naszej szkole

Rodzice Uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu!

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU 10, 11, 12 KWIETNIA 2019 R. I EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019 r., dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć od dnia 8 kwietnia 2019 roku, na podstawie 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 10, 11, i 12 kwietnia 2019 r. w związku z akcją strajkową.
Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tych dniach. Wobec tego, że szkoła zostanie zamknięta uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia od dnia 8 kwietnia 2019 r. do dnia wznowienia zajęć.
Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.
Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów na stronie szkoły oraz na Librusie, ponieważ zawieszenie zajęć w związku z akcją strajkową może ulec wydłużeniu. O wszystkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.
EGZAMINY GIMNAZJALNE ODBĘDĄ SIĘ!
Informacje na temat możliwości przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty przekażemy zainteresowanym uczniom i rodzicom najpóźniej w czwartej 11 kwietnia również za pomocą Librusa.

W imieniu dyrekcji Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14
Karolina Kowalska

Poznań, dnia 9 kwietnia 2019r.