Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO etyka 1-3

Przedmiotowy system oceniania – etyka w nauczaniu wczesnoszkolnym
(kl. I-III):

1) Ocenianiu podlegają:

- aktywny udział w zajęciach;

- prace domowe;

- prowadzenie zeszytu;

- odpowiedzi ustne i/lub pisemne.

2) Skala ocen opiera się o Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas I-III SP.

3) Ocena śródroczna i roczna: ma formę opisową i/lub liczbową (wg wewnątrzszkolnego systemu oceniania).

4) Aby poprawić ocenę śródroczną i/lub roczną: Uczeń musi uzupełnić zaległe prace, zaliczyć sprawdziany ustny albo pisemny, lub poprosić o wyznaczenie prac dodatkowych
i odrobić je w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 07:54:47