Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO j. angielski kl.1-3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASACH 1- 3 SP NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

1.Uczeń na każdej lekcji powinien mieć:
podręcznik
materiały ćwiczeniowe
wyposażony piórnik (komplet naostrzonych kredek, nożyczki, klej, ołówek, długopis, gumkę)

zeszyt przedmiotowy (tylko klasy trzecie SP)

2.Wszelkie zadania domowe będą zaznaczane w kółko bądź inny charakterystyczny dla dziecka znak. Jeśli praca domowa będzie z podręcznika będę o tym Państwa informować za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus (PRZYPOMINAM: uczniowie nie mogą nic zaznaczać w podręcznikach).
Będą zdarzały się również zadania przekazywane uczniom na osobnych kartkach  - proszę o wkładanie tych kart pracy do teczki (z gumką), tak by dziecko nie gubiło przekazywanych przeze mnie kserówek.

3.Ocenianie na lekcjach języka angielskiego pokrywa się z ocenami zdobywanymi przez uczniów na lekcjach z Wychowawcą (wspaniale W; bardzo ładnie BŁ, ładnie Ł, słabo S, popracuj P). Stosować będę też uśmiechnięte i smutne buzie głównie przy prostych, krótkich pracach domowych.

4.Ocenie podlegać będą testy, prace domowe, dodatkowe zadania (np. prace plastyczne, karty pracy), prowadzenie zeszytu ćwiczeń, aktywność podczas lekcji (zawsze bardzo mile widziana -będzie oceniana u wszystkich uczniów na koniec każdego semestru za całokształt)

5.Testy są obowiązkowe, jeżeli uczeń nie może ich napisać z całą klasą, jest zobowiązany uczynić to w terminie uzgodnionym z  nauczycielem. Testy będą zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zawsze podawać będę zakres materiału. Gdy uczeń otrzyma ocenę POPRACUJ będzie mógł poprawić test, w ciągu dwóch tygodni od oddania pracy klasowej przez nauczyciela.


W klasie pierwszej są to testy sprawdzające głównie umiejętność słuchania, rozumienia i kojarzenia słyszanego tekstu z konkretną treścią zilustrowaną na obrazku. Do wyników z testów, zwłaszcza  tych początkowych, należy podchodzić z dystansem, gdyż dzieci stopniowo oswajają się z prezentowaną formą sprawdzania umiejętności.

6.Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić daną lekcję.


Przygotowała: Magdalena Zaręba

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 08:04:02