Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO j. angielski gm

Język angielski- A.Kozłowska

wymagania przedmiotowe

dla klas II-III GIM

rok 2017/2018

1.     Uczeń na każdą lekcję przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz przybory do pisania.

 

2.     Uczeń zobowiązany jest do regularnego odrabiania prac domowych. Zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt  przedmiotowy  podlega ocenie.

 

3.     Po każdym z rozdziałów uczniowie przystępują do napisania testu zapowiedzianego 7 dni wcześniej (zakres materiału będzie podawany na platformie Librus). Test poprzedzony jest powtórzeniem wiadomości. Kartkówki oraz odpytywanie (z 3 ostatnich lekcji) nie musi być zapowiadane.

 

4.     Uczeń w ciągu semestru może byś 3 razy nieprzygotowany(brak książek, zeszytu) , fakt ten należy zgłosić przed sprawdzeniem obecności. Uczeń w ciągu semestru ma również do wykorzystania 3 braki zadań (za brak pracy domowej).

 

5.     W klasach 1-3 GIM stosujemy następującą skalę ocen :

·       celujący

·       bardzo dobry

·       dobry

·       dostateczny

·       dopuszczający

·       niedostateczny

Oceny: niedostateczna i dopuszczająca  mogą być jednorazowo poprawione w ciągu 2 tygodni od napisania testu.

6.     W klasach gimnazjalnych stosujemy tzw. średnią ważoną (waga ocen: sprawdzian waga 3, kartkówka ze słownictwa: waga 2, odpowiedz ustna: waga 1, kartkówka z 3 ostatnich lekcji waga: 1,  dłuższa wypowiedź pisemna: waga 2, prezentacja: waga 2, próbny egzamin gimnazjalny: waga 3, aktywność: waga 1)

 

7.    Na zajęciach oceniana jest aktywność ucznia poprzez znaczki „+” ( 3 plusy oznaczają ocenę : bdb, 5 plusów ocenę cel.). Minusy uczeń zbiera za brak pracy na lekcji  ( 3 minusy oznaczają ocenę: ndst)

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 08:07:31