Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

Nabór do klasy IV sportowej - kajakarstwo

 KAJAKARSTWO

Lubisz sport? Chcesz wszechstronnie rozwijać swój organizm? Chcesz poczuć smak rywalizacji sportowej?

Dołącz do Szkoły Podstawowej nr 14 oraz Klubu Sportowego Warta Poznań.

Idź w ślady naszych Olimpijczyków z Rio de Janeiro: Tomasza Kaczora i Eweliny Wojnarowskiej oraz naszych medalistów Mistrzostw Świata, Europy i Polski.

 

REKRUTACJA

·       Podstawą przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu.

W przypadku ubiegania się kandydatów o przyjęcie do klasy kajakowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. Testy sprawnościowe są przeprowadzane w klubie Warta Poznań i są one warunkiem dopuszczenia do dalszej rekrutacji.

Ostatecznie o przyjęciu do szkoły, po pozytywnym przejściu egzaminów sprawnościowych, decyduje konkurs świadectw.

więcej » Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-03-27 20:55:17

Zasady rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2017/2018

 Zasady rekrutacji do

 Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu

na rok szkolny 2017/2018 

 

DO KLASY 1 PRZYJMOWANE SĄ:

Ø dzieci 7 – letnie 

Ø dzieci 6 – letnie, o ile korzystały z wychowania przedszkolnego lub posiadają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

 

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech szkół wskazanych we wniosku. Rodzic powinien zaznaczyć szkoły w kolejności od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce). Dokumenty wymagane podczas rekrutacji składa się w szkole pierwszego wyboru.

więcej » Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-03-24 19:04:47

Plan zamówień publicznych

Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiamy plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się w bieżącym roku finansowym w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu.

 

więcej » Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-01-19 12:45:51Pokaż wpisy z poprzedniego roku szkolnego