Kalendarium

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

zimowa przerwa świąteczna 23-31 XII 2017 r.

ferie zimowe 12-25 II 2018 r.

wiosenna przerwa świąteczna 29 III - 3 IV 2018 r.

egzaminy gimnazjalne 18-20 IV 2018 r.

majowa przerwa świąteczna 2, 4 V 2018 r.

Spotkania z rodzicami

Indywidualne:

 • 18 X 2017 r.
 • 15 XI 2017 r.
 • 13 XII 2017 r.
 • 10 I 2018 r.
 • 21 III 2018 r.
 • 25 IV 2018 r.
 

Ogólne:

 • 13 IX 2017 r.
 • 7 II 2018 r.
 • 30 V 2018 r.

Ważne daty

I semestr 4 IX 2017 r. - 26 I 2018 r.

 • 15 X 2017 r. Poznański Maraton im. Macieja Frankiewicza
 • 6 XII 2017 r. Kiermasz mikołajkowy
 • 10 I 2018 r. informacja o propozycji oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub oceny nagannej z zachowania na koniec semestru I
 • 24 I 2018 r. wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania na semestr
 

II semestr 27 I 2018 r. - 22 VI 2018 r.

 • 21 III 2018 r. Projekt edukacyjny
 • 1 VI 2018 r. Festyn sportowy
 • 30 V 2018 r. informacja o propozycji oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub oceny nagannej z zachowania na koniec semestru II
 • 11 VI 2018 r. wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania na koniec roku szkolnego