Statut Szkoly i regulaminy

Statut szkoły 2019
Program wychowawczo-profilaktyczny
Regulamin usprawiedliwiania nieobecności...
Regulamin świetlicy szkolnej
Regulamin stypendium motywacyjnego...
Regulamin korzystania z...
Koncepcja pracy szkoły...
Regulamin pracy wolontariatu
Regulamin biblioteki szkolnej
Regulamin ICIM
Regulamin czytelni szkolnej
Regulamin wycieczek 2019
Regulamin szczęśliwego numerka
Regulamin pracy biblioteki...
Procedury bezpieczenstwa SSP14