Drzwi Otwarte

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

Sportowej Szkoły Podstawowej na 14

im. Wł. Łokietka w Poznaniu

zapraszają

Rodziców wraz z dziećmi

na

DRZWI OTWARTE

które odbędą się 18 stycznia 2020r. sobota

w godz. 10.00 – 12.00

w budynku szkoły

os. Piastowskie 65

Ucz się, baw i trenuj z nami!!!