Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14

im. Władysława Łokietka

Barbara Czeszewska

Dyrektor szkoły

środa 15:00-16:00

Karolina Kowalska

Wicedyrektor ds. dydaktycznych

poniedziałek 15:00-16:00

Wiesława Adamska

Wicedyrektor ds. sportu

środa 15:00-16:00

Sekreteriat

8:00 - 15:00

Marta Kluska

Karolina Szmyt

Świetlica

6:30-17:00

501 448 221


Przewodnicząca Rady Rodziców Paulina Andrzejewska

rochatyniecp@wp.pl

Numer konta Rady Rodziców:

03 9068 1013 0000 0000 0018 0646