Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

Podręczniki


PODRĘCZNIKI - rok szkolny 2016/2017

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY: 1a

 

 

BEZPŁATNIE:

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer

dopuszczenia

MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz

„Nasza szkoła”

 

 

 

 

J. angielski

Super Sparks 1

+

Super Sparks 1 – materiały ćwiczeniowe

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

Wydawnictwo Oxford

638/1/2013/2015

 

 

 

NALEŻY ZAKUPIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE:

 

 

religia

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

podręcznik i karty pracy

 

D. Jackowiak

J. Szpet

 

Wydawnictwo

Św. Wojciecha

Poznań

 

AZ-11-01/10-

PO-1/11

 
 

PODRĘCZNIKI - rok szkolny 2016/2017

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY: 2a, 2b, 2c


BEZPŁATNIE:

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer

dopuszczenia

MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz

„Nasza szkoła”

 

 

 

 

J. angielski

New Bingo!

Plus Nowa Edycja

+

Materiały ćwiczeniowe New Bingo! 2 PLUS Nowa Edycja

 

Anna Wieczorek

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

734/2/2015

 


NALEŻY ZAKUPIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE:

 

Religia

 

„Kochamy Pana Jezusa”

podręcznik + karty pracy

 

 

D. Jackowiak

J. Szpot

 

Wydawnictwo

Św. Wojciecha

Poznań

AZ-12-01/10-PO-1/12

PODRĘCZNIKI - rok szkolny 2016/2017

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY: 3a, 3b, 3c

 

BEZPŁATNIE:

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer

dopuszczenia

MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz

„Nasza szkoła”

 

 

 

J. angielski

 

 

New Bingo 3

PLUS

+zeszyt ćwiczeń

 

 

  1. Wieczorek

 

Wydawnictwo Szkolne

PWN

101/3/2012/z1

 
 

NALEŻY ZAKUPIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE:

 

Religia

 

Przyjmujemy Pana Jezusa

 

 

D. Jackowiak

J. Szpot

 

Wydawnictwo

Św. Wojciecha

Poznań

 

AZ-13-01/10-PO-1/13

 

PODRĘCZNIKI - rok szkolny 2016/2017

 

Dla uczniów klasy czwartej i piątej podręczniki (poza religią i j. niemieckim) zakupuje szkoła.

Podręczniki do religii i j. niemieckiego należy zakupić we własnym zakresie.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASA: 4a i 4b

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer

dopuszczenia

MEN

 

 

 

J. polski

„Słowa na start” – podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Część 1. Kształcenie literackie i kulturowe

Część 2. Kształcenie językowe

D. Chwastniewska,

D. Różek,

A. Gorzałczyńska-Mróz

Wydawnictwo

Nowa Era

338/1/2011/2015

338/2/2011/2015

„Słowa na start” –

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

 

Wydawnictwo

Nowa Era

 

    Historia

“My i historia.” Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa IV

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk Fertsch

Wydawnictwo Szkolne PWN

369/1/2011/2015

 

Matematyka

“Matematyka z plusem.” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Matematyka z plusem - ćwiczenia

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

340/1/2015/z1

 

Przyroda

„Tajemnice przyrody”

podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

„Tajemnice przyrody” – zeszyt ćwiczeń

F. Szlajfer,

J. Stawarz

M. Marko-Worłowska

Wydawnictwo

Nowa Era

399/1/2011/2014

 

Muzyka

„I gra muzyka” – Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

podręcznik na trzy lata

M. Gromek,

G. Kilbach

Wydawnictwo

Nowa Era

 

569/2012/2015

Zajęcia techniczne

 „Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Wydawnictwo

Nowa Era

 

295/2010/2014

 

Plastyka

“Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej

+ materiały ćwiczeniowe

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wydawnictwo

Nowa Era

 

326/1/2011/2015

J. angielski

„Steps forward 1”

+ materiały ćwiczeniowe wersja podstawowa

Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim Falla, Paul Shipton

Wydawnictwo

Oxford University Press

741/1/2015

Zajęcia komputerowe

“Lubię to!” Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy IV szkoły podstawowej

Michał Kęska

Wydawnictwo

Nowa Era

 

 

729/1/2015

 

 

 

J. niemiecki

„Der, die, das  neu“ nowa edycja Podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego dla kl. IV 

M. Kozubska

E. Krawczyk

L. Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne

PWN

524/1/2012/2015

 

Religia

„Jestem chrześcijaninem”

podręcznik + karty pracy

D. Jackowiak

J. Szpet

Wydawnictwo

Św. Wojciecha

Poznań

AZ-21-01/10

PO-1/11

Należy zakupić we własnym zakresie:  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY: 5a i 5b

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

 

 

J. polski

„Słowa na start” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla kl. 5

M. Derlukiewicz

 

Wydawnictwo

Nowa Era

„Słowa na start!” Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 5 szkoły podstawowej cz. 1 i cz. 2

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Wydawnictwo

Nowa Era

 

Historia

„My i historia.” Podręcznik. Klasa V

 

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk-Fertsch

 

Wydawnictwo Szkolne

PWN

 

Matematyka

„Matematyka z plusem”

podręcznik + ćwiczenia

M. Dobrowolska

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej

podręcznik + ćwiczenia

Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik,

Feliks Szlajfer

 

Wydawnictwo

Nowa Era

 

J. angielski

„Steps Forward 2”

Podręcznik + ćwiczenia

Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim Falla, Paul Shipton

Wydawnictwo

Oxford University Press

Zajęcia techniczne

 „Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Wydawnictwo

Nowa Era

 

 

Muzyka

„I gra muzyka” – Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

podręcznik na trzy lata

M. Gromek,

G. Kilbach

Wydawnictwo

Nowa Era

 

 

Plastyka

“Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wydawnictwo

Nowa Era

 

Zajęcia komputerowe

“Lubię to!” Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy 5 szkoły podstawowej

Michał Kęska

Wydawnictwo

Nowa Era

 

 

Należy zakupić we własnym zakresie:

 

J. niemiecki

“Der, die, das  neu” Podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego dla klasy V

M. Kozubska

E. Krawczyk

L. Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne

PWN

 

 

Religia

„Wierzę w Boga”

 podręcznik + karty pracy

 

D. Jackowiak

J. Szpet

Wydawnictwo

Św. Wojciecha

Poznań

 

 

PODRĘCZNIKI - rok szkolny 2016/2017

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASA: 6a i 6b

 

 

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer

dopuszczenia

MEN

 

 

J. polski

„Słowa na start” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla kl. VI

M. Derlukiewicz

 

Wydawnictwo

Nowa Era

338/5/2014

„Słowa na start!” Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy VI szkoły podstawowej cz. 1 i cz. 2

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Wydawnictwo

Nowa Era

338/6/2014

 

Historia

„My i historia.” Historia i społeczeństwo.

 Podręcznik dla klasy 6

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk-Fertsch

 

Wydawnictwo Szkolne  PWN

369/3/2013

 

Matematyka

„Matematyka z plusem”

podręcznik + ćwiczenia dla klasy 6. Nowa wersja

Ćwiczenia. Liczby i wyrażenia algebraiczne cz. 1 i 2

Ćwiczenia. Geometria

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

340/3/2014

 

Przyroda

„Tajemnice przyrody”

podręcznik + ćwiczenia

F. Szlajfer,

J. Stawarz,

H. Kowalczyk

 

Wydawnictwo

Nowa Era

399/3/2014

 

J. angielski

„Steps in English 3”

Podręcznik + ćwiczenia

Tim Falla,

Paul A. Davies,

Paul Shipton, Ewa Palczak

Wydawnictwo

Oxford University Press

302/3/2011

 

J. niemiecki

„Der, die, das  neu“ Podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego dla  kl. VI 

M. Kozubska

E. Krawczyk

L. Zastąpiło

 

Wydawnictwo Szkolne

PWN

524/3/2013

 

Religia

”Wierzę w Kościół”

 podręcznik + karty pracy

 

D. Jackowiak

J. Szpot

Wydawnictwo

Św. Wojciecha

Poznań

AZ-23-01/10-PO-2/13

 

Plastyka

Obowiązuje podręcznik z klasy V „Ale plastyka”

Beata Marcinkowska

Lidia Frydzińska- Świątczak

Wydawnictwo Szkolne PWN

430/2012

Muzyka

Obowiązuje podręcznik z klasy IV i V

 

 

 

Zajęcia techniczne

“Technika na co dzień.” Część 2. Podręcznik z ćwiczeniami i projektami do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej.

Marcin Duda, Ewa Królicka

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

496/3/2012

Zajęcia komputerowe

Obowiązuje podręcznik z klasy IV i V – Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

G. Koba

Migra

373/2011

 

PODRĘCZNIKI - rok szkolny 2016/2017

Dla uczniów klasy I i II podręczniki (poza religią) zakupuje szkoła.

Podręcznik do religii należy zakupić we własnym zakresie.

 

GIMNAZJUM – KLASA I Ga

 

Przedmiot

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

 

 

 

J. polski

„Słowa na czasie” Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum.

Małgorzata Chmiel, Piotr Doroszewski, Anna Grabarczyk, Wilga Herman, Zofia Pomirska

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

 

Kształcenie językowe 1 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy pierwszej gimnazjum

Joanna Kuchta

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

 

Historia

“Śladami przeszłości.” Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum

Pod redakcją Stanisława Roszaka

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

Atlas historyczny

 

NOWA ERA

 

 

 

W.O.S

“Dziś i jutro”

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. Część 1

Iwona Janicka. Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

 

J. angielski

„New English Plus 2”

+ materiały ćwiczeniowe

Ben Wetz, James Styring, Nicholas Tims, Jenny Quintana, Alicja Gałązka

Oxford University Press Polska Sp. z o.o..

 

 

J. niemiecki

„Kompass 1 neu” nowa edycja

podręcznik + ćwiczenia

 

Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak

Wydawnictwo Szkolne

PWN

 

 

Matematyka

„Matematyka z plusem”

Matematyka 1. Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum

M. Dobrowolska

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

 

Geografia

 

 

 

„Puls Ziemi”

Podręcznik do geografii dla klasy pierwszej gimnazjum cz. 1

Roman Malarz

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

„Puls Ziemi”

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy pierwszej gimnazjum

Joanna i Stanisław Osikowie, Anna Wawrzkowicz

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

Atlas geograficzny NOWY

 

NOWA ERA

 

 

Fizyka

“Spotkania z fizyką” Podręcznik dla gimnazjum. Część 1

Grażyna Francuz-Ornat,Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

 

Chemia

„Chemia Nowej Ery 1”

Podręcznik do chemii dla gimnazjum

Jan Kulawik,

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

 

 

Biologia

Puls życia 1”

 Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Małgorzata Jefimow, Marian Sękta

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

 

 

Informatyka

“Informatyka dla Ciebie” Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjum

Piotr J. Durka

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

Należy zakupić we własnym zakresie:

Religia

„Spotkanie ze słowem” – podręcznik + karty pracy

J. Szpet,

D. Jackowiak

Wydawnictwo

Św. Wojciecha

AZ-31-01/10-PO-1/11

 

GIMNAZJUM – KLASA II Ga

 

Przedmiot

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

 

 

j. polski

„Słowa na czasie” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego klasa 2

Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

„Słowa na czasie” Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami  klasa 2

Wilga Herman

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

historia

„Śladami przeszłości” podręcznik z płytą CD klasa 2

Stanisław Roszak

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

 

W.O.S

„Dziś i jutro”

Wiedza o społeczeństwie;

Podręcznik z ćwiczeniami dla klas gimnazjum.

Część druga

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

j. angielski

New English Plus 3”

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Ben Wetz, James Styring, Nicholas Tims, Jenny Quintana, Alicja Gałązka

Oxford University Press Polska

 

j. niemiecki

„Kompass 2 neu”

podręcznik + ćwiczenia

 

Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska- Wiejak

Wydawnictwo Szkolne

PWN

 

matematyka

„Matematyka z plusem”

Matematyka 2. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum.

M. Dobrowolska

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

geografia

„Planeta Nowa”

Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum, cz. 2

Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

fizyka

„Spotkania z fizyką 3”

 

Grażyna Francuz-Ornat,Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

chemia

 

„Chemia Nowej Ery 2”

Część 2. Podręcznik dla gimnazjum

T. Kulawik

J. Kulawik

M. Litwin

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

biologia

 

 

„Puls życia 2”. Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Małgorzata Jefimow

Wydawnictwo

NOWA ERA

„Puls życia”

Zeszyt ćwiczeń, część 2.

 

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

informatyka

 

“Informatyka dla Ciebie” Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjum

Piotr J. Durka

Wydawnictwo

NOWA ERA

plastyka

“Sztuka tworzenia” Podręcznik do plastyki dla gimnazjum

Natalia Mrozkowiak

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

muzyka

“Gra muzyka”

J. Oleszkowicz

Wydawnictwo

NOWA ERA

Należy zakupić we własnym zakresie:

 

 

religia

„Aby nie ustać w drodze”

podręcznik + karty pracy

J. Szpet

D. Jackowiak

Wydawnictwo

Św. Wojciecha

 

 

 

PODRĘCZNIKI - rok szkolny 2016/2017

GIMNAZJUM – KLASY: IIIGa

 

 

Przedmiot

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

Numer

dopuszczenia

MEN

 

 

 

j. polski

„Słowa na czasie”

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy trzeciej gimnazjum

M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Dororzewska

 

Wydawnictwo

Nowa Era

 

95/5/2010

„Słowa na czasie”

Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami,  klasa 3

 

W. Herman

 

Wydawnictwo

Nowa Era

 

95/6/2010

 

historia

„Śladami przeszłości” podręcznik klasa 3

Stanisław Roszak,

Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo

NOWA ERA

60/3/2011

   

       W.O.S

Obowiązuje podręcznik z klasy II:

„Dziś i jutro” Część druga

 

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

Wydawnictwo

NOWA ERA

77/2/2010

 

j. angielski

„New Exam Connections 4 Intermediate”

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Paul Kelly, Caroline Krantz, J. Spencer-Kępczyńska,

M.  Wieruszewska

Oxford University Press Polska

259/4/2011

 

j. niemiecki

„Kompass 3” neu

podręcznik + ćwiczenia

Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak

Wydawnictwo Szkolne

PWN

622/3/2013

 

matematyka

„Matematyka z plusem”

Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum.

 

M. Dobrowolska

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

168/3/2011

 

fizyka

 

 

Obowiązują podręcznik z klasy II:

„Świat fizyki”

Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 3

B. Sagnowska

 

Wydawnictwo

Zam.Kor

 

 

11/2/2010

11/3/2010

 

 

geografia

„Planeta Nowa 3”

Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum, cz. 3

Mariusz Szubert

Wydawnictwo

NOWA ERA

7/3/2010

„Planeta Nowa 3”

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy trzeciej

E. Ćwiklińska, Anna Wawrzynkiewicz, Justyna Knopik

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

 

 

chemia

„Chemia Nowej Ery”

Podręcznik z płytą CD, cz. 3

T. Kulawik, J. Kulawik, M. Litwin

Wydawnictwo

NOWA ERA

49/3/2010

„Chemia Nowej Ery”

Zeszyt ćwiczeń, cz. 3

D. Babczonek-Wróbel, T. Kulawik, M. Litwin

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

 

 

biologia

„Puls życia”

Podręcznik z płytą CD, cz. 3

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Wydawnictwo

NOWA ERA

58/3/2010

„Puls życia”

Zeszyt ćwiczeń, część 3

Monika Jaworska, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski, Monika Zaleska

Wydawnictwo

NOWA ERA

 

 

religia

„Żyć w miłości Boga”

podręcznik + karty pracy

J. Szpet

D. Jackowiak

Wydawnictwo

Św. Wojciecha

AZ-33-01/10-PO-3/13

 

 

zajęcia techniczne

I semester:Technika w praktyce”. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Wydawnictwo

NOWA ERA

196/2/2010

II semester: “Technika w praktyce”. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 1-3 gimnazjum. Zajęcia żywieniowe

Katarzyna Wilczek, Ewa Uljasz

Wydawnictwo

NOWA ERA

196/3/2009

edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie”

J. Słoma, G. Zając, G. Cebula

Wydawnictwo

NOWA ERA

17/2009

 

 

informatyka

Obowiązuje podręcznik z klasy I i II

 

„Informatyka Europejczyka Podręcznik dla gimnazjum

Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org

 

Jolanta Pańczyk

 

Wydawnictwo

Helion

568/2012

Do góry