11 listopada – Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada społeczność Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu odśpiewała 4 zwrotki hymnu państwowego, by w ten sposób uczcić 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.