Statut Szkoly i regulaminy

Statut Szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny
Regulamin usprawiedliwiania nieobecności
Regulamin świetlicy szkolnej
Regulamin stypendium motywacyjnego
Regulamin korzystania z...
Koncepcja pracy szkoły...
Regulamin pracy wolontariatu
Regulamin biblioteki szkolnej
Regulamin ICIM
Regulamin czytelni szkolnej
Regulamin wycieczek
Regulamin szczęśliwego numerka
Regulamin pracy biblioteki...
Regulamin bezpieczeństwa
Regulamin pracy zdalnej