Dzień Patrona Władysława Łokietka

W związku ze zbliżającymi się

obchodami Dnia Patrona Szkoły

zachęcamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„PORTRET KRÓLA WŁADYSŁAWA I ŁOKIETKA”

Celem konkursu jest popularyzacja sylwetki patrona szkoły, rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, doskonalenie warsztatu plastycznego poprzez przygotowanie prac plastycznych z wykorzystaniem niżej określonych technik. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat portretu patrona szkoły – króla Władysław Łokietka, osobistą refleksją nad jego cechami (strój, cechy wyglądu, stroju, epoki).

ZASADY KONKURSU:

KONKURS DLA KLAS: IV – VIII.

FORMAT PRACY: A4, A3, blok techniczny.

TECHNIKA WYKONANIA: pastele, rysunek, szkic.

TERMIN ODDANIA PRAC: do 13 marca 2023r.

  1. Przedmiotem prac jest wykonanie portretu króla Władysława Łokietka patrona naszej szkoły – Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu.
  2. Portret powinien być realistyczny w formie półpostaci lub popiersia.
  3. Praca powinna być czytelnie opatrzona na odwrocie imieniem, nazwiskiem, klasą autora.
  4. Prace proszę składać we wskazanym terminie do nauczycieli plastyki: p. Barbary Tomasik oraz p. Piotra Wojtkowiaka.

NAGRODY

  1. Nagrodami w konkursie są talony: I miejsce podniesienie oceny ze sprawdzianu, II oraz III miejsce podniesienie oceny z kartkówki – ze wskazanych później przez Organizatorów przedmiotów.
  2. Nagrody i ich ilość ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów Konkursu.

INFORMACJE KOŃCOWE

  1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie danych osobowych oraz wykorzystanie dostarczonych prac przez organizatora.
  2. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Sportowej Szkole Podstawowej nr 14 im. Władysława Łokietka w Poznaniu i będą dekoracją na korytarzu szkolnym.
  3. Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Piotr Wojtkowiak

Barbara Tomasik

Organizatorzy