Lista przyjętych

Oto lista uczniów przyjętych
do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.