Międzyszkolny Konkurs plastyczny „SPORT w MOIM ŻYCIU” dla uczniów klas 1-3 i uczniów oddziałów „0” z Poznania i okolic

ZAPRASZAMY

uczniów klas 1-3 oraz dzieci z oddziałów „0”  z Poznania i okolic do udziału w konkursie plastycznym

„SPORT w MOIM ŻYCIU”

Narysuj lub namaluj pracę plastyczną na formacie A3

do tematu „Sport w moim życiu”

organizowanym przez

SPORTOWĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 14

w POZNANIU

Termin dostarczenia prac – 18 stycznia 2023r.

Termin wręczenia nagród sobota 21 stycznia 2023r. podczas DRZWI OTWARTYCH

w auli Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14

Os. Piastowskie 65, Poznań

Szczegółowy regulamin konkursu

na www.sp14poznan.pl lub fb szkoły

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „SPORT w MOIM ŻYCIU”

 1. Organizator:
  Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14, os. Piastowskie 65, 61 – 156 Poznań

Osoby odpowiedzialne Anna Furmaniak i Magdalena Ratajczak
tel./fax: 61 877-13-00; e-mail: sekretariat@sp14poznan.pl

 1. Cele konkursu:
  – propagowanie pływania jako sportu wyczynowego i rekreacyjnego,
  – rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności manualnej,
  – twórcza organizacja czasu wolnego – zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w konkursie plastycznym.

III. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz oddziałów „zero” działających w obrębie szkoły/zespołu szkolno – przedszkolnego lub przedszkola.
– Każda/y ze szkół/zespołów szkolno – przedszkolnych lub przedszkola biorących udział typuje wg własnego uznania najlepsze prace plastyczne, które dostarcza do SSP 14 w niżej wyznaczonym terminie.
– Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej, w formacie A3 w podanym w nazwie konkursu temacie.
– Technika wykonania pracy to (do wyboru lub łączenia): farby plakatowe, akwarele, suche lub olejne pastele. Dopuszczone do konkursu będą prace wykonane na papierze technicznym lub brystolu w wyznaczonym wyżej formacie.
– Prace należy podpisać na ich tyle, podając czytelnie imię, nazwisko, klasę/ nazwę oddziału przedszkolnego oraz nazwę szkoły/przedszkola autora/autorki.
– Dostarczenie spełniającej wymagania pracy z właściwym jej podpisem jest jednoznaczne ze zgodą na używanie przez SSP14 podanych w podpisie danych osobowych autora/autorki w celach wyłącznie związanych z konkursem i jego rozstrzygnięciem.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
  – Prace konkursowe należy dostarczyć pod adres SSP 14 w terminie do 18 stycznia 2023r. (wtorek).
  – Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie SSP 14 (https://sp14poznan.pl/) oraz na FB SSP 14, gdzie zamieszczone zostaną fotografie prac oraz informacje o autorkach/autorkach prac.
  – Termin rozstrzygnięcia konkursu 20 stycznia 2023r.
  – Jury przyzna: 3 nagrody główne i 30 wyróżnień. Kryteria oceny prac to: samodzielność wykonania, kreatywność i walory artystyczne.
  – Przyznanie nagród nastąpi podczas Drzwi Otwartych 21 stycznia 2023r. w auli szkoły Sportowej Szkoły Podstawowej nr14.
  – Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
  – Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (nie podlega odwołaniu w żadnej formie).
  – Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom/autorkom. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych prac na cele związane z promocją sportu.