Nabór dodatkowy do klasy 1 pływackiej

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 / Начальная спортивная школа номер 14 / Початкова спортивна школа номер 14

Ogłasza / Информирует / Iнформує

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

do klasy I pływackiej

na rok szkolny 2022/2023 / Дополнительный набор в первый класс по плаванию на учебный год 2022-2023 / Додатковий набiр до першого класу по плаванню на навчальний рiк 2022-2023

 

PŁYWAMY 3 godz. W TYGODNIU  + 3 godz. dodatkowych zajęć wychowania fizycznego / Занятия по плаванию проходят 3 часа в неделю + 3 часа дополнительных занятий по физкультуре / заняття з плавання проходять 3 години в тиждень + 3 години додаткових занять iз фiзкультури

 

Już dziś zapisz swoje dziecko do

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14

w Poznaniu / Уже сегодня запиши своего ребёнка в Начальную спортивную школу номер 14 / Вже сьогоднi запиши свою дитину до

Початковоï спортивноï школи номер 14

Os. Piastowskie 65, 61-156 Poznań

więcej informacji na stronie internetowej: / более детальная информация на сайте: / бiльш детальна iнформацiя на сайтi:

www.sp14poznan.pl w zakładce „nabór” / в закладке «набор» / в закладцi «набiр»

oraz pod  numerem / также за номером телефона / також за номером

телефону  tel. 61 877 13 00