Tenis stołowy

Tenis stołowy to dyscyplina, która w znacznym stopniu wpływa na rozwój inteligencji, poprawę koordynacji ruchowej oraz buduje świadomość własnego ciała. Jest to sport, który zwiększa inteligencję dziecka, ponieważ wymaga opanowania szeregu taktycznych umiejętności: zasad, strategii, indywidualnego stylu gry.

W tenisie stołowym każdy może rozwijać swój własny styl gry wokół swoich silnych stron. Silne współzawodnictwo, szybkość, zmienność, obciążenie na  treningach i zawodach powodują, że tenis stołowy stawia bardzo wysokie wymagania z punktu widzenia psychologicznego. Podczas gry wymagane są wysokie umiejętności antycypacji, wyczucia czasu, koncentracji, kontroli emocjonalnej, nieustępliwości.

Zajęcia z tenisa stołowego są integralną częścią planu lekcyjnego ucznia od klasy IV i odbywają się sześć razy w tygodniu.