Rada Rodziców

Przewodnicząca szkolnej Rady Rodziców
Natalia Grzeszkowiak

kontakt
na Librusie 🙂

konto Rady Rodziców: PKO BP
45 1020 4027 0000 1602 1891 0640