Projekt edukacyjny – „Uczeń z pasją”

Nasza szkoła
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich.

 „Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych”.

Cel główny projektu: podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych 1 002 uczniów i uczennic z 80 szkół objętych wsparciem z obszaru MOF poprzez indywidualne podejście do uczniów zdolnych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost świadomości i umiejętności 4000 uczniów i uczennic w dokonywaniu odpowiednich/właściwych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej, dzięki wszechstronnemu i zindywidualizowanemu wsparciu doradczemu oraz polepszeniu jakości procesu nauczania i warunków poprzez podwyższenie wiedzy, kompetencji 391 nauczycieli, pedagogów i doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych.

Całkowita wartość projektu: 13 305 160,00 zł

Dofinansowanie projektu: 12 598 660,00 zł