Szczęśliwy numerek

Mamy przyjemność ogłosić,
że od najbliższego poniedziałku 28 października 2019 r.
obowiązywać będzie w naszej szkole Szczęśliwy Numerek.

Około godziny 18:00 system Librus będzie generować numer na następny dzień lekcyjny.
Uczniowie, którzy mają w dzienniku ten numer
będą zwolnieni z niezapowiedzianych prac pisemnych
lub odpowiedzi ustnych.

Więcej można przeczytać w regulaminie znajdującym się na stronie szkolnej w Dokumentach.