Szkolny EKO-BUDŻET Obywatelski w naszej szkole!

Szkolny EKO-Budżet Obywatelski w naszej szkole!
Nasza szkoła przystąpiła do projektu „DziałaMY dla klimatu!” realizowanego przez Stowarzyszenie CREO i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
W ciągu najbliższych tygodni w naszej szkole zostanie zorganizowany tzw. Szkolny EKO-Budżet Obywatelski (SBO EKO).
Uczniowie klas 3-8 i nauczyciele mogą elektronicznie zgłaszać swoje propozycje miniprojektów o wartości do 1000 zł.
Może to być sprzęt lub wyposażenie ważne z punktu widzenia potrzeb społeczności szkolnej i mające wymiar ekologiczny np. zagospodarowanie nowej zieleni w szkole i na jej terenie, wspieranie segregacji odpadów, zagospodarowanie deszczówki czy materiały do edukacji ekologicznej.
Po weryfikacji zgłoszonych pomysłów zorganizujemy w naszej szkole głosowanie a zwycięski projekt zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku szkolnym.
Zgłaszanie wniosków (pomysłów) będzie możliwe online w terminie od 24.04.2023 do 05.05.2023.
Więcej informacji o naszej szkolnej edycji SBO EKO można znaleźć pod linkiem:
Projekt „DziałaMY dla klimatu!” jest finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Serdecznie zachęcamy uczniów do zgłaszania pomysłów na miniprojekty a następnie do wzięcia udziału w głosowaniu.
Każdy głos ma znaczenie!