Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej

Dyrekcja Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu informuje, że zgodnie z normami prawnymi wymienionymi poniżej*,  ani dyrektor, ani rada rodziców nie mogą podejmować działań związanych z zawarciem ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży.

Nowy model zawierania umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży, w pełni respektujący nowe uwarunkowania prawne, tj. zakup polisy bezpośrednio przez opiekuna prawnego (np. rodzica, dziadków, opiekuna prawnego itp.) obejmuje m. in. wykorzystanie platformy internetowej – www.bezpieczni.pl

Broker Miasta, NORD PARTNER przygotował ofertę dla rodziców.  Każdy zainteresowany rodzic otrzyma na szkolnym zebraniu 12.09.2018 r. ulotkę dotyczącą ubezpieczenia wraz z kodem rabatowym.

Oczywiście, zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji, nie obliguje to rodziców do wybrania programu przygotowanego przez NORD PARTNER. Rodzice mogą skorzystać z ofert przygotowanych przez innych brokerów czy zakłady ubezpieczeń.

 

 

*
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015 poz. 1844)
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486).
Rozporządzenie Parlamentu europejskiego Rady (UE) z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).