Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

Część humanistyczna

Dwa egzaminy z części humanistycznej pisało w tym roku 28 uczniów z klasy IIIGa. Wyniki przedstawiają się następująco:

Historia i wiedza o społeczeństwie – średni wynik za egzamin wyniósł w naszej szkole 67,19%, wobec średniej w kraju 59%. W skali staninowej jest to wynik wysoki.

Język polski – średni wynik za egzamin wyniósł w naszej szkole 76,12% , wobec średniej w kraju 68%. W skali staninowej jest to wynik wysoki.

 

Część matematyczno-przyrodnicza

W zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 28 uczniów pisało również dwa egzaminy. Wyniki przedstawiają się następująco:

Przedmioty przyrodnicze – średni wynik za egzamin wyniósł w naszej szkole 69,5 %, wobec średniej w kraju 56% .W skali staninowej jest to wynik bardzo wysoki.

Matematyka – średni wynik za egzamin wyniósł w naszej szkole 67,12%, wobec średniej w kraju 52%. W skali staninowej jest to wynik bardzo wysoki.

 

Języki obce – język angielski

Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym pisało 25 uczniów. Wyniki przedstawiają się następująco:

Poziom podstawowy – średni wynik za egzamin wyniósł w naszej szkole 88,5%, wobec średniej w kraju 68%. W skali staninowej jest to wynik bardzo  wysoki.

Poziom rozszerzony – średni wynik za egzamin wyniósł w naszej szkole 72,9%, wobec średniej w kraju 52%.

 

Języki obce – język niemiecki

Egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym pisało 3 uczniów. Wyniki przedstawiają się następująco:

Poziom podstawowy – średni wynik za egzamin wyniósł w naszej szkole 71%, wobec średniej w kraju 52%. W skali staninowej jest to wynik bardzo wysoki.

 

Gratulujemy naszym uczniom,
rozpiera nas duma!