Zapisy do klasy I

Prosimy o pobranie i podpisanie poniższego dokumentu,
w celu potwierdzenia woli zapisu dziecka do
I klasy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu.

POTWIERDZENIE WOLI