Zapraszamy na FESTYN SPORTOWY

Szkolny festyn sportowy

W dniu 5 czerwca br. o godz. 15.00

odbędzie się festyn sportowy

W programie wiele atrakcji:

– dmuchany zamek, zjeżdżalnie,

– konkurencje sprawnościowe z nagrodami,

– gry i zabawy ruchowe oraz inne.

          Organizatorzy festynu:

            – Dyrekcja i nauczyciele SSP 14,

– Rada Rodziców szkoły,

– Sportowy Fyrtel.

Zapraszamy uczniów szkoły

oraz przedszkolaków wraz z rodzicami