Zaproszenie na rajd rowerowy organizowany przez Radę Rodziców

W dniu 15 maja br. (niedziela) odbędzie się szkolna wycieczka rowerowa do Uzarzewa.

I. Plan organizacyjny:
1) Zbiórka o godz. 8.45 przy szkole.
2) Wyjazd do Uzarzewa o godz. 9.00 (około 20 km.)
3) Zakończenie wycieczki przy szkole około godz. 16.00.

II. Program pobytu w Uzarzewie:
– zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego,
– lekcja edukacyjna dla dzieci,
– grillowanie na terenie muzeum ( pieczenie kiełbasek ),
– słodki konkurs.

III. Wymagania organizacyjne:
1) Uczniowie z klas I – III uczestniczą w wycieczce pod opieką rodzica.
2) Uczniowie wszystkich klas zobowiązani są do posiadania :
a) sprawnych technicznie rowerów wraz z podstawowym wyposażeniem,
b) kasków ochronnych,
c) kart rowerowych (dotyczy uczniów od klasy V),
d) pisemnych zezwoleń rodziców na udział w wycieczce ( nie dotyczy uczniów klas I – III ).
3) Zapisy prosimy dokonywać do dnia 13 maja do godz. 12.00 na listę, która dostępna będzie od jutra od godz. 9.30 w portierni szkoły.

Wszystkich uczniów i rodziców do udziału w wycieczce zaprasza organizator – Rada Rodziców.