Sukces uczniów klasy 3b w konkursie plastycznym

Konkurs „Młodego architekta – mosty i wiadukty” prowadzony pod okiem p. Barbary Tomasik

Konkurs kulinarny

Wystawa „KOSMOS” – prace plastyczne dzieci z klas 4

Prace plastyczne uczniów naszej szkoły

Wystawy prac uczniów z klas 4a, 4b, 4c pt.: „Wschody i zachody słońca”

Wycieczka do Muzeum Rogala