Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14

im. Władysława Łokietka

Barbara Czeszewska

Dyrektor szkoły

środa 15:00-16:00

Karolina Kowalska

Wicedyrektor ds. dydaktycznych

poniedziałek 15:00-16:00

Wiesława Adamska

Wicedyrektor ds. sportu

środa 15:00-16:00

Sekreteriat

8:00 - 15:00

Marta Kluska

Świetlica

6:30-17:00

501 448 221


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Monika Danielak-Romańczyk

iod5_oswiata@um.poznan.pl