Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14

im. Władysława Łokietka

Barbara Czeszewska

Dyrektor szkoły

środa 15:00 - 16:00

Karolina Kowalska

Wicedyrektor ds. dydaktycznych

poniedziałek 14:00 - 15:00

Wiesława Adamska

Wicedyrektor ds. sportu

środa 15:00 - 16:00

Sekreteriat

8:00 - 15:00

Sylwia Malęgowska

Aleksandra Solecka

Świetlica

6:30 - 17:00

501 448 221


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Robert Petrović

iod7_mjo@um.poznan.pl