Szkolny Budżet Obywatelski

Nasza szkoła przystąpiła do projektu DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Poznaniu (edycja 2022) realizowanego przez Stowarzyszenie CREO. W ramach projektu grupa młodzieży uczestniczy w cyklu warsztatów obywatelskich a następnie będzie odpowiedzialna za realizację akcji wolontariackich o charakterze społecznym i obywatelskim.

Jeszcze tej jesieni w naszej szkole zostanie także zorganizowany tzw. Szkolny Budżet Obywatelski (SBO). Poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo uczniowie będą mogli zgłaszać swoje propozycje miniprojektów o wartości do 500 zł. Może to być sprzęt lub wyposażenie ważne z punktu widzenia potrzeb społeczności szkolnej służące celom edukacyjnym, sportowym, rekreacyjnym itd. Po wersyfikacji zgłoszonych pomysłów zorganizujemy w naszej szkole głosowanie a zwycięski projekt zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku.

Zgłaszanie wniosków (pomysłów) będzie możliwe w terminie od 10 do 19 października br.
Więcej informacji o naszej szkolnej edycji SBO można znaleźć pod linkiem:

https://liblink.pl/z0SRTGnwGn

Projekt DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Poznaniu finansowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania pomysłów na miniprojekty. a następnie do wzięcia udziału w głosowaniu.
Każdy głos ma znaczenie!