Nagrody dla naszych nauczycieli

Szanowni Państwo!!!

Jest nam niezmiernie miło poinformować,

że pani pedagog Małgorzata Sawicka

oraz pani psycholog sportu

Marta Bartkowiak-Hybza zostały zaproszone

na spotkanie z wice prezydentem Miasta Poznania

Mariuszem Wiśniewskim, przedstawicielami Wydziału Oświaty oraz Stowarzyszenia CREO.

Spotkanie odbyło się 25-go października

w sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania.

Obie panie były nagrodzone za ich działalność

i na ich ręce złożone zostały podziękowania

za zaangażowanie oraz prace społeczną,

włożone w przygotowanie merytoryczne i opiekę pedagogiczną nad uczniami i uczennicami,

którzy uczestniczyli w projekcie „DziałaMY”.

Jest to program rozwoju edukacji obywatelskiej

w Poznaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO.

Serdeczne gratulacje 🎉🎊