Kalendarium

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

dzień po Dniu Niepodległości 12 XI 2021 r.

zimowa przerwa świąteczna 23-31 XII 2021 r.

dzień po Trzech Króli 7 I 2022 r.

ferie zimowe 17-30 I 2022 r.

wiosenna przerwa świąteczna 14-19 IV 2022 r.

 majówka 2 V 2022 r.

egzaminy ósmoklasisty 24-26 V 2022 r.

piątek po Bożym Ciele 17 VI 2022 r.

Spotkania z rodzicami

Indywidualne:

 • 20 X 2021 r. w godzinach 17:30-19:00
 • 17 XI 2021 r. w godzinach 17:30-19:00
 • 15 XII 2021 r. w godzinach 17:30-19:00
 • 9 III 2022 r. w godzinach 17:30-19:00
 • 6 IV 2022 r. w godzinach 17:30-19:00
 

Ogólne:

 • 15 IX 2021 r. o godzinie 18:00
 • 12 I 2022 r. o godzinie 18:00
 • 19 V 2022 r. o godzinie 18:00

Ważne daty

I semestr 1 IX 2021 r. - 14 I 2022 r.

 • 15 XII 2021 r. informacja o propozycji oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub oceny nagannej z zachowania na koniec semestru I
 • 5 I 2022 r. wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania na semestr
 

II semestr 15 I 2022 r. - 24 VI 2022 r.

 • 19 V 2022 r. informacja o propozycji oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub oceny nagannej z zachowania na koniec semestru II
 • 10 VI 2021 r. wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania na koniec roku szkolnego