Konkurs międzyklasowy na plakat zachęcający do czytania książek

W ogólnoszkolnym konkursie plastycznym „Biblioteka i świat książek” klasy przygotowały plakaty, na których zachęcały do czytania książek. W czwartek i piątek członkowie jury, którymi są pani Dyrektor, nauczyciele niebędący wychowawcami oraz przedstawiciele uczniów, oceniają plakaty. Wszystkie plakaty można obejrzeć w holu na pierwszym piętrze.

Ogłoszenie wyników ????

Zakończył się konkurs plastyczny, w którym klasy zachęcały na swoich plakatach do czytania książek. Członkami jury oceniającego plakaty byli Dyrekcja szkoły, nauczyciele niebędący wychowawcami oraz przedstawiciele uczniów. W ocenie prac jury brało pod uwagę pomysłowość w ujęciu tematu, ciekawe i trafiające do odbiorcy hasło, czytelność przekazu i walory artystyczne.

Wybór był bardzo trudny, a różnice w punktacji niewielkie, bo wszystkie klasy włożyły w przygotowanie plakatów sporo pracy, a efekty tej pracy są naprawdę bardzo ciekawe.

W kategorii klas 1 – 3 pierwsze miejsce zdobyła klasa 1B, drugie 3B, a trzecie miejsce klasa 2B.
W kategorii klas 4 – 8 pierwsze miejsce zajęła klasa 7A, drugie klasa 5B, a trzecie miejsce klasa 4A.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy WSZYSTKIM klasom i ich wychowawcom biorącym udział w konkursie.

Dyplomy i słodycze zostaną wręczone wkrótce, a dodatkowo uczniowie klas 7A i 5B będą mogli sobie wybrać w tym semestrze jeden dzień bez odpytywania i kartkówek. Zwycięstwo w kategorii klas 4 – 8 premiowane jest też dla wszystkich uczniów danej klasy (w tym przypadku uczniów klasy 7A) jednorazowym podniesieniem ocen z kartkówki z języka polskiego.