Wielkanocny konkurs

Uczniowie tworzyli prace w szkole z materiałów dostarczonych przez Radę Rodziców. Następnie nauczyciele głosowali na prace opatrzone numerami.

Zwycięzcami tego konkursu zostali:

w klasach I-III Marta Pachciarek i Mateusz Wróblewski,

w klasach IV – VII Ewelina Ratajczak i Igor Andrzejewski.

Specjalne wyróżnienie otrzymała Zosia Budna.

Gratulujemy wszystkim uczniom zapału do pracy i talentu!