Mistrzowie Kodowania

Po raz kolejny nasza szkoła podstawowa została uhonorowana
certyfikatem za udział w ogólnopolskim programie Mistrzowie Kodowania.

Opiekunem projektu była
Danuta Wojkiewicz-Lasecka.