Nowe zasady zamawiania obiadów w szkolnej stołówce

Wszyscy rodzice zamawiający w szkole obiady dla swoich dzieci
proszeni są o zapoznanie się z poniższym opisem nowego systemu informatycznego do zamawiania obiadów,
na którego wprowadzenie zdecydowała się firma Magi Catering.

Należy zarejestrować się w systemie zgodnie z poniższą instrukcją.

instrukcja